Obec součástí Československé republiky 1920-1938

Vývoj obce v letech 1920 - 1938

Nová škola, kostel Všech svatých, památník obětem 1.světové války1. května 1920 začaly na navráceném území platit všechny československé zákony.
19. září 1923 se konaly první volby do obecního zastupitelstva po přičlenění k Československu. Bylo zvoleno osmnáctičlenné zastupitelstvo v čele se starostou Josefem Dluhoschem. 16. září 1933 byla v 1. poschodí v domě č. p. 133 zřízena obecní úřadovna, která měla 2 místnosti. V témže domě bylo i sídlo četnické stanice, která byla v roce 1925 zrušena.

V roce 1920 se obyvatelé Hošťálkovice dočkali zřízení lidové knihovny. O rok později v roce 1921 bylo započato se stavbou vodovodu. O dva roky později v roce 1927 bylo zavedeno elektrické vedení a o vánocích téhož roku se poprvé v obci rozsvítilo světlo.

V době první republiky měla ves své řeznictví i s jatkami, které provozoval August Kubenka a nacházelo se na dnešní ul. Dubíček č.p. 114. Byl zde hostinec Karla Kubenky, který stával podle výpovědi pamětníků přímo proti měšťanské škole v místě současného kulturního domu. Další hostinec Petra Schikory byl u kostela. Na počátku 20. století ještě pekla pekárna, která  byla v dnešním obytném domě č.p. 118 v  ul. Za Hřbitovem. V dolní části obce na křižovatce dnešních ulic Podevsí a Lipka prodávalo a ve dvacátých letech stávalo hokynářství Anny Šrámkové.

Výletním místem zdejších obyvatel i přespolních byl objekt Ostravanky, který stával v místech mezi kamenolomem a řekou Opavou.

V roce 1929 byla v obci v domě č. p. 118 zřízena trojtřídní měšťanská škola. O sedm let později v roce 1936 započala výstavba nové moderní školy. 4. října 1936 se konala slavnost položení základního kamene a 3. ledna 1938 bylo zahájeno vyučování. Slavnostní otevření školy se však díky okupaci Československa neuskutečnilo.

Při sčítání lidu v roce 1921 měla obec 151 domů a 1156 obyvatel. V počátcích předmnichovské republiky pokračoval sociálně ekonomický rozvoj obce. Při dalším sčítání lidu v roce 1930 stoupl počet obyvatel na 1352 a 175 domů. Přispělo tomu zřejmě vyvlastnění pozemků místního Rthschildova dvora a pak pozemková reforma v roce 1927, při které byl celý dvůr rozparcelován. Zemědělskou půdu a stavební pozemky obdrželo celkem 111 zájemců z Hošťálkovic (30 též ze Lhotky a 38 z Bobrovníků). Zbytek půdy byl pronajat Moravské Ostravě, která jej v roce 1930 odkoupila.
Při dalším sčítání lidu v roce 1930 stoupl počet obyvatel na 1352 a 175 domů.

 


 

Vznik obce

Obec pod nadvládou Pruska 1742 - 1920

Obec součástí Československé republiky 1920-1938

Obec v období let 1945 až 1976

Obec v období let 1976 -1989

Období od roku 1990 do současnosti